Contes tradicionals de la nostra terra
Recuperem els relats tradicionals de la nostra terra, aquells que es contaven a poqueta nit fa molts, molts anys... En ells la fantasia es barrejava amb la realitat: els gegants, les bruixes i els genis convivien amb els humans, els animals parlaven... Portarem música, titelles i disfresses per qué els xiquets els representen i ens visitarà un terrible ogre. Acabarem representant el conte de Joan Ratot amb titelles.